AEO a gyakorlatban: Újraértékelés és nyomon követés

Az adóhatóság megkezdte az AEO engedélyek újraértékelését, mely gyakorlatilag az engedélyezési eljárások újbóli lefolytatását jelenti. Számos kérdés merül fel azonban az önértékelési kérdőív egyes pontjait, kritériumait illetően. Az egyik ilyen a gyakorlati jellegű szakértelem vagy szakmai képesítés, melyet a NAV 7022/2017. felhívása egyértelműsít.

A Vámkódex VA 27. cikk (2) bekezdése a következőről rendelkezik: „Amennyiben a kérelmező vámügyeiért felelős személy szerződtetett személy, a Vámkódex 39. cikkének d) pontjában meghatározott kritériumot akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a szerződtetett személy a Vámkódex 38. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett „vámügyi egyszerűsítések” típusú engedélyezett gazdálkodó (AEOC).” 

A más nyelveken írt változatok azonban nem határoznak meg kizárólagosságot a partner esetében, ez pedig azt jelenti, hogy amennyiben a szerződött partner nem rendelkezik AEOC-vel, a kritérium akkor is teljesíthető. Míg a magyar változatban csak akkor lehet elfogadottnak tekinteni a feltételt, ha a szerződött partnernek AEOC típusú engedélye van.

Gyakorlatban a lényeg tehát:

A hatályban lévő Engedélyezett Gazdálkodói Iránymutatás (TAXUD/B2/047/2011–Rev.6 ) a külföldi szövegezésekkel (jellemzően angol és francia) összhangban van, és a következőt mondja ki: “”Az UVK VA 27. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint a „gyakorlati jellegű szakértelem” feltételét teljesítettnek kell tekinteni, ha a szerződtetett személy AEOC.”” AEOC státusz megléte tehát nem szigorítás, hanem jelentős könnyítés, hiszen ezáltal a kritérium teljesítettnek minősül, és érdemi vizsgálatra nincs is szükség a hatóság részéről. Azonban nincs olyan korlátozás sem, miszerint a szerződött partnernek mindenképpen AEO engedéllyel kell rendelkeznie, a feltétel tehát ennek hiányában is teljesíthető.

A magyar nyelvű jogszabály szövegezése tehát hibás, de a magyar vámhatóság a vizsgálat során az iránymutatásnak megfelelően, az ott leírtak szerint jár el. A Vám Főosztály már jelezte a hibát, a magyar fordítás korrekciója folyamatban van, és várhatóan hamarosan megjelenik a helyesbítés.

Kérdése van, netán AEO engedélyt szeretne, vagy csak egy megbízható vámügynököt keres, esetleg külkereskedelmi vállalkozásba kezdene? Keresse szakértőinket! Biztos lehet benne, hogy mi megtaláljuk a legoptimálisabb megoldást cége részére,  legyen szó pénzügyi/gazdasági, vagy a vámjogi lehetőségek minél hatékonyabb kiaknázásáról.

Forrás: http://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aeo/7022_2017__felhivas_a20170710.html