Brexit

Minden kedves, Brexitben érintett partnerünknek javasoljuk az alábbi ellenőrző lista áttekintését:

HOME OFFICE – avagy távmunka előnyei és hátrányai

Egyre több cég engedheti meg magának, hogy távmunkában foglalkoztatja dolgozóit. A munkáltatónak kellően komoly informatikai háttérrel kell rendelkeznie, hogy ez a valóságban működjön. Természetesen nem minden munkakörben alkalmazható ez a folyamat.

Leegyszerűsítve

Az EKÁER rendszer rövid története során számos változást, kiegészítést élt meg. A módosítások rengetegében az talán már mindenkinek világos, hogy ki tehet egyszerűsített bejelentést, de azt már minden bizonnyal kevesebben tudják, hogy a lehetőségek tárházahála az 38/2016. (X. 12.) NGM rendeletnek – 2016. október 14-én kibővült.

A bővítésnek köszönhetően (5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 6. § (4) bekezdés) egyszerűsített adattartalommal tehet bejelentést az egyetemes postai szolgáltató, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38–39. cikkének megfelelő engedéllyel rendelkező gazdálkodó is.

Még egy ok, hogy Ön is AEO (Authorised Economic Operator) engedélyt szerezzen. Hívjon minket, segítünk!

Kérdése van? Szakértő kollégáink várják hívását.

Gyakorlat teszi az EKÁER-t

Ahogy előző cikkünkben már említettük, a júniusban elfogadott módosítások alapján augusztus 1-től ismételten változik az EKÁER szabályozás.

Módosul az EKÁER szám igénylés, valamint a helyszíni ellenőrzése menete és szigorodik a hatósági zárral kapcsolatos kötelezettség.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett tevékenység is bejelentés köteles. Egészen pontosan, ha a fuvarozást nemútdíjköteles gépjárművel végezzük, azonban a gépjármű össztömege a felrakodást követően meghaladja a 3,5 tonnát, akkor EKÁER szám igénylése szükséges.

A másik fontos változás elsősorban a külföldi cégeket érinti. Ugyanis, ha az állami-adó és vámhatóság mulasztási bírságot szabott ki, akkor az – általa lefolytatott – ellenőrzés során a kiszabott bírság, pénzbeli követelés megfizetéséig, az erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül visszatarthatja a fuvarozás eszközét. Fontos megjegyezni azonban, hogy ez az intézkedés hazai székhellyel, lakhellyel és adószámmal, illetve adóazonosító jellel, vagy garanciával/kezességgel rendelkező adózókkal szemben nem alkalmazható.

A hatósági zárral kapcsolatos problémákra is igyekeztek megoldást találni. Ezzel az alapvető probléma az volt, hogy – jellemzően külföldi – sofőrök „előszeretettel” távolították el a hatósági zárakat. Ezen esetek egy része vélelmezhetően„parancsra” történt, de vizsgálata akadályba ütközött, hiszen a zártörés bűncselekmény, ami a rendőrség (társhatóság) hatáskörébe tartozik és a szándékosság utólag nehezen bizonyítható és az eljárás is hosszadalmas. A jelenlegi módosítás jogosítványt ad az állami-adó és vámhatóság kezébe.

E szerint, ha a közúti fuvarozással járó tevékenységsorán a hatósági zár baleset vagy egyéb tevékenységi körén kívül álló elháríthatatlan ok miatt megsérült, vagy az áru megrongálódott, illetve megsemmisült, a fuvarozó köteles erről az állami adó- és vámhatóságot haladéktalanul értesíteni.

Ha a fuvarozó elmulasztja ezt a kötelezettségét, akkor az állami adó- és vámhatóság a magánszemély terhére legalább 200.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, magánszemélynek nem minősülő fuvarozóterhére legalább 500.000 Ft, legfeljebb 1.000.000 Ft mulasztási bírságot szabhat ki.

Kérdése van? Szakértő kollégáink várják hívását.

Érvényes?

A Nemzeti Adó és Vámhivatal Informatikai Intézete június elején az alábbi tájékoztatást adta ki.

“Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EKÁER rendszerben rövidesen bevezetésre kerül a külföldi adószámok formátumának (CDV) ellenőrzése. A bevezetést követően kizárólag a közösségi adószámok felépítésének megfelelő adószámok használata lesz megengedett. Ezért az esetleges problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy előzetesen ellenőrizzék az Európai Bizottság honlapján az üzleti partnerük adószámát. Kérjük továbbá, hogy a változásról értesítsék a szoftvereiket használó ügyfeleket is.”

A leírtaknak megfelelően EKÁER bejelentés előtt érdemes elvégezni üzleti partnereik közösségi adószámának ellenőrzését, nehogy kellemetlen meglepetés érje Önöket.

Az ellenőrzést az alábbi címen lehet elvégezni:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hu

Kérdés esetén keresse bizalommal szakértőinket.

Vasszigor

Az NGM új gazdaságfehérítést célzó adócsomagot nyújtott be (T/10537 sz. törvényjavaslat), mely számos helyen pontosítaná, szigorítaná az EKÁER rendszerre vonatkozó szabályokat is.

A változással 2017-től kiszűrhetőek lesznek a túlterhelt kisteherautókkal szállító csalárd kereskedők, az automata berendezések pedig be lesznek kötve az adóhivatalhoz. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy bejelentési kötelezettség merül fel abban az esetben is, amikor nem kockázatos terméket nem útdíjköteles gépjárművel fuvaroznak, amennyiben a felrakodást követően a jármű össztömege meghaladja a 3,5 tonnát.

A NAV kezébe a csomag újabb jogosítványt ad a bírságolásra vonatkozóan. A jövőben lehetősége lesz a hivatalnak mulasztási bírsággal sújtani azt a csalárd adózói magatartást, mely arra irányul, hogy hamis adatokkal tett EKÁER bejelentéssel alapot szolgáltassanak áfa visszaigénylésekhez.

A törvényjavaslatot teljes egészében elérheti innen.

Kérdés esetén keresse szakértőinket.