Ingyenes vám és termékdíj audit

Ügyfeleink minél jobb kiszolgálása és tevékenységük költségcsökkentése, valamint hatékonyságuk növelése céljából felajánljuk az alábbi ingyenes szolgáltatásainkat:
  1. A cég vámtevékenységének ingyenes auditja egy budapesti ingyenes, 1-3 órás tanácsadás keretében

Az audit során:

– Tevékenységük, árukörük és relációik átfogóbb megismerését követően bemutatjuk a modern vámeljárások rájuk

szabott lehetőségeit, ezen belül

– Megkeressük az esetleges egyszerűsítési, költség- és ügyintézési időcsökkentési lehetőségeket, alternatív eljárási

módokat

– Tájékoztatjuk az import ÁFA jogszerű meg nem fizetésének, „átvállalásának”  lehetőségeiről (pl. import ÁFA önadózás)

– Ismertetjük a közvetlen és közvetett vámjogi képviselet lehetőségeit

– Betekintést kaphat a vámérték-növelő  és vámérték-csökkentő tényezőkről

– Tájékoztatás adunk az utólagos ellenőrzések tapasztalatairól, a leggyakrabban előforduló mulasztásokról

– Választ adunk az aktuálisan felmerülő kérdéseikre

  1. A cég környezetvédelmi termékdíjas kötelezettségei teljesítésének áttekintése egy budapesti ingyenes,

1-3 órás tanácsadás keretében

Az audit során:

– Tevékenységük, árukörük és relációik átfogóbb megismerését követően megállapítjuk, hogy tevékenységének mely

szegmense alapján tekinthető termékdíj kötelezettnek vagy mentesnek (pl. gyártó, importőr, kereskedő, exportőr)

– Meghatározzuk  a termékdíjköteles termékek körét

– Tájékoztatást kap a termékdíj jogszerű meg nem fizetése, illetve annak visszatérítése alóli lehetőségekről

– Választ adunk arra, hogy mikor válik kötelezetté pl. egy raktározási, logisztikai szolgáltatást nyújtó gazdálkodó

– Segítünk dönteni az új termékdíj átvállalási lehetőségek közül

– Rávilágítunk a hulladékgazdálkodás és a termékdíj szabályozás kapcsolatára

– Tájékoztatjuk a helyes számlazáradékok alkalmazásáról

– Tájékoztatás adunk az utólagos ellenőrzések tapasztalatairól, a leggyakrabban előforduló mulasztásokról”

– Felhívjuk figyelmét a 2015. évi termékdíj szabályozás legfontosabb változásaira.