Környezetvédelmi termékdíj

 

Környezetvédelmi termékdíj                         Aktuális


 

I.Termékdíjköteles termékek:

a) az akkumulátor;

b) a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer (a továbbiakban együtt: csomagolószer);

c) az egyéb kőolajtermék;

d) az elektromos, elektronikai berendezés;

e) a gumiabroncs;

f) a reklámhordozó papír;

g) az egyéb múanyag termék;

h) az egyéb vegyipari termék;

i) az irodai papír.

A termékdíjköteles termékek vámtarifaszámok alá osztályozott körét a 2010. január 1-jén hatályos
Kombinált Nomenklatúra szerint a 2011. évi LXXXV törvény 1. melléklete határozza meg.

 

II. Ki a kötelezett?

Környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség a környezetvédelmi termékdíjköteles termék forgalomba hozatalasaját célú felhasználása vagy készletre vétele esetén keletkezik.

A termékdíj-kötelezettség terheli:

 • az első belföldi forgalomba hozót vagy első saját célú felhasználót
 • belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét, vagy saját célú felhasználóját
 • bérgyártás esetén a bérgyártatót
 • a külföldi előállítású csomagolást alkotó termékdíjköteles csomagolószer első beföldi forgalomba hozóját vagy a lebontott csomagolásból képződő csomagolási hulladék első belföldi birtokosát
 • a nyomdai szolgáltatás esetén a nyomdát (reklámhordozó papír)
 • a külföldi előállítású csomagolás esetén a csomagolást a terméktől elválasztó saját célú felhasználót

Forgalomba hozatal alatt igyenes vagy visszterhes vagyonátruházást kell érteni, de vannak kivételek és egyéb esetek is.

Gondolja át cége tevékenységét: lehetnek-e Önök kötelezettek fentiek alapján, anélkül, hogy Önök, vagy könyvelőjük erről egyáltalán tudna?

Ha bizonytalan, már egy hozzánk intézett telefonhívásból is megtudhatja! Hívjon, segítünk!

Képviselet

 • a kötelezettet kizárólag az Art. szerinti vagy termékdíj ügyintéző szakképesítésű állandó meghatalmazással rendelkező képviselő képviselheti.

Nemzeti Adó– és Vámhivatal adóztatási szerve látja el

 • a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat (kötelezettek nyilvántartása, a termékdíj bevallása, befizetése, visszaigénylése, stb.)

A Nemzeti Adóés Vámhivatal vámszerve látja el

 • a termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos hatósági feladatokat.

Jogkövetkezményként továbbra is mulasztási és/vagy termékdíj bírságra lehet számítani illetve lefoglalás és elkobzás lehetséges.

Cégünk vállalja a termékdíjjal kapcsolatos feladatokat:

 • jogszabályban előírt vámhatósági bejelentések, regisztrációk, azonosító számok igénylése,
 • bevallások és utólagos (pót) bevallások  elkészítése múltra vonatkozóan, ezek révén jókora lehetséges utólagos büntetésektől, bírságoktól védve Önöket,
 • illetve korábbi bevallások önellenőrzése,
 • szakmai tanácsadás, információnyújtás, komplett nyilvántartási rendszer kialakítása.