Külkereskedelmi fizetésekkel kapcsolatos ügyintézés, deviza-ügyintézés

Ismerjük azokat a pénzügytechnikai lehetőségeket, amelyek ügyfeleink pénzügyi biztonságát szolgálják.

A nemzetközi kereskedelemben a biztonságos áru- és pénzmozgáshoz nélkülözhetetlenek a

 • külkereskedelemtechnikai és
 • pénzügytechnikai

ismeretek.

Ezekkel az ismeretekkel azonban sokan nincsenek tisztában, így feleslegesen vállalnak óriási kockázatokat. (Még ma is gyakran találkozunk olyan tapasztalatlan külkereskedővel, aki vagyonát egy nem ismert, távoli országbeli vevőnek történő, “ún. nyitvaszállítás”, azaz fedezet nélküli áruátengedés során vesztette el, mert

 • egyrészt nem mérte fel ennek kockázatát,
 • másrészt nem ismerte, és ezért nem is követelte meg azokat a pénzügyi biztosítékokat, amelyek számára biztonságot nyújtottak volna.

Szívesen végezzük ügyfeleink számára a külkereskedelmi fizetésekkel kapcsolatos ügyintézést, deviza-ügyintézést, mivel

 • jól ismerjük a deviza-előírásokat,
 • vigyázunk arra, hogy ezeket a deviza-előírásokat ügyfeleink
  • a szerződéskötés és
  • az ügyletlebonyolítás

  során (fizetési mód megválasztása, kereskedelmi hitel stb.) be is tartsák,

 • ismerjük azokat a pénzügytechnikai lehetőségeket,
  • amelyek ügyfeleink pénzügyi biztonságát szolgálják,
  • amelyekkel mind importban, mind exportban megvalósíthatók a rugalmas, de pénzügyileg mégis biztonságos áruszállítások (partnerek leinformálása bankinformáció, céginformáció révén; akkreditívek; bankgaranciák különböző formái stb.).

A külkereskedelemben komoly többletkockázatot

 • nem csupán az ismeretlen, távoli, nehezen ellenőrizhető partnerek, hanem
 • az ügyletekben használt különböző devizák közötti árfolyamváltozások,
 • a technikai és kereskedelmi hitelezések miatti árfolyamveszteségek,
 • az átmeneti cash-flow hiány

is jelentenek.

Alapvető feladatunknak tartjuk, hogy külkereskedelem-technikai és pénzügytechnikai ismereteinkkel segítségére legyünk ügyfeleinknek abban, hogy

 • részben kivédhetővé,
 • részben kalkulálhatóvá

tegyük számukra ezeket a kockázatokat. Kalkulálni persze lehetőleg még az üzletkötés előtt kell.