Vámokmányok kiállítása

Biztonságossá, gördülékennyé, gyorsan lebonyolíthatóvá tesszük a vámkezelés folyamatát.

Azért, hogy ügyfelünknek

 • ne legyen semmi papírmunkával gondja, továbbá azért, hogy
 • ne kelljen utólagos javításokkal, kiegészítésekkel foglalkoznia,

magunkra vállaljuk, hogy a vámügyintézés keretében elvégezzük a szükséges vámokmányok kiállítását.

A vámokmányok szakszerű és pontos kitöltése különösen azért fontos, mert

 • a vámszerveknek hiányosság esetén árumegállítójoga van, ami pedig alapvetően veszélyezteti a külkereskedők érdekeit, nem is beszélve arról, hogy
 • a vámszervek akár meg is hiúsíthatják az üzleteket, vagy azok nyereségességét.

Közreműködésünk révén tehát

 • ügyfelünket nem csupán az adminisztrációs terhek elvégzése alól mentesítjük, hanem
 • biztonságossá, gördülékennyé, gyorsan lebonyolíthatóvá tesszük a vámkezelés folyamatát és ezáltal
 • hozzájárulunk ahhoz, hogy külkereskedelmi tevékenységét sikeresen, előre nem látható zavaró tényezők nélkül folytassa.

Ahhoz, hogy igazán vámügyintézők legyünk,

 • alaposan ismernünk kell a szerteágazó vámszabályokat és ezek ismeretében
 • helyesen és pontosan kell kitöltenünk a vámokmányokat.

Szakismeretünk garantálja a vámszabályok ismeretét. Ez több szempontból alapvető fontosságú. Gondoljunk csak

 • a tarifálási szabályokról való tájékozottság szerepére, hiszen több ezer vámtarifaszám van más-más vámtétellel,
 • a WTO szabályaira,
 • a sok drasztikus vámjogszabályra, amely adott esetben
 • nemcsak azt teheti lehetetlenné, hogy egy adott időszakban egy cég nyereségesen gazdálkodjon, de
 • magát a cég létét is veszélybe sodorhatja (szinte 100%-os vámteher-biztosítási rendszer, nem kalkulált vámfizetési kötelezettségek egy egyszerű határidő-mulasztás miatt, szakismerethiányból elkövetett csempészeti tényállás megvalósítása, a kedvezmények könnyű elveszíthetősége, stb.)

A vámokmányok helyes, tartalmilag és formailag pontos kitöltése újabb biztosítékát jelenti annak, hogy elkerülhetők legyenek a késedelmes teljesítések, a felesleges állásdíjak, a felesleges plusz vámteher befizetések és a fenyegető bírságok.