ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓI Engedély (AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR – AEO):

Az engedélyezett gazdálkodó olyan különleges státusszal rendelkező gazdasági szereplő, amely a vámmal kapcsolatos műveleteiben a Közösség egészében megbízhatónak minősül, ezáltal jogosult arra, hogy a Közösség egészében a

könnyítésekben és  egyszerűsítésekben részesüljön. Ennek az átfogó engedélynek a megszerzése javasolt a hozzá kapcsolódó előnyök  kihasználása miatt, az egyszerűsített engedélyek igényelése és kedvezőbb vámteher biztosítási jogosultságok megszerzése miatt , valamint  a partnerek felé a tanúsítvánnyal igazolt, megbízható vállalat demonstrálására is. .A státuszt valamennyi uniós tagállam vámhatósága elismeri, függetlenül attól, hogy hol állították azt ki. Mivel az AEO rendelkezések célja a világszerte teljes ellátási lánc biztonságának garantálása és a  nemzetközi áruforgalom biztonságának erősítése, a státusz ma már több EU-n kívüli harmadik ország által kölcsönösen elfogadott.

Az AEO engedély megléte nélkül ma már a vámfolyamatok nem tudnak korábbi formájukban működni, és a különböző engedélyezési feltételek is nehezednek az AEO engedély hiányában.

Az AEO bizonyítvánnyal nem rendelkező kereskedők, gazdálkodók hátrányt szenvednek az AEO státuszú gazdálkodókkal szemben, hiszen a kevésbé megbízható gazdálkodók áruira fokozottabb ellenőrzés kerül bevezetésre.

Ezenkívül ténylegesen tapasztaljuk, hogy  egyfajta elvárásként jelenik meg  partnerkapcsolatokban a státusz megléte.

Az AEO státusz további előnyei:

 • Jobb üzleti hírnév
 • Ritkább késés a szállításoknál, könnyebb és pontosabb tervezhetőség
 • Biztonsággal és védelemmel kapcsolatos incidensek csökkenése
 • A vállalat belső biztonsági és ellenőrzési folyamatainak javulása
 • Egyszerűsített engedélyek könnyebb megszerzése

A nemzetközi szállítási láncban különféle szereplők vannak, melyek AEO szempontból a következők:

 • Gyártó
 • Exportőr
 • Szállítmányozó
 • Raktárengedélyes
 • Vámügynök
 • Fuvarozó
 • Importőr

Aki a fenti kategóriák valamelyikébe be tudja sorolni cégét, már biztos, hogy érdekelt lehet az AEO státusz valamely

fajtájának megszerzésében, melyek az alábbiak lehetnek attól függően, hogy cégüknek a fenti besorolástól is függően melyikre van leginkább szüksége:

 • AEO-C engedély “Vámjogi egyszerűsítések“ (AEO-C: Customs simplifications):
  Legfőbb előnye, hogy a későbbi egyszerűsítések kérelmezése esetén a vámhatóságok már nem vizsgálják újból azon feltételeket, amelyeket korábban az AEO-tanúsítvány kiadásához teljesíteni kellett.
 • AEO-engedély “Biztonság és védelem” (AEO-S: Safety):
  Legfőbb előnyei a kevesebb fizikai és okmányalapú ellenőrzés, előzetes vámhatósági értesítés és elsőbbségi vizsgálat fizikai áruvizsgálat esetén, valamint a csökkentett adattartalmú be/kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtásának lehetősége
 • AEO-tanúsítvány “Vámjogi egyszerűsítések / Biztonság és védelem” (AEO-F: Full)

Az előző kétegyüttese. Bármely, a Közösség területén letelepedett gazdálkodónak kiadható, ha teljesíti a vámjogszabályoknak való megfelelést, a megfelelő nyilvántartások és folyamatok meglétét, a fizetőképesség kritériumait, valamint megfelelő biztonsági és védelmi szabványokat alkalmaz.

 

Cégünk AEO engedély megszerzésére, előkészítésére vonatkozó megbízás esetén koordinálja a megbízók különböző részlegeinek, telephelyeinek, partnereinek az együttműködését a vámhatóságokkal és egyéb kapcsolódó hatóságokkal, valamint biztosítja a konkrét kitűzött feladatok időbeni megvalósulását, a felelősségi körök és feladatkörök hatékony összehangolását. Az egyes ellenőrzési szempontokhoz kapcsolódó dokumentációkat , eljárásrend-kialakításokat  – a megbízóval szorosan együttműködve – előkészíti, elkészíti vagy módosítja (attól függően. hogy a megbízónak melyikre van igénye) az előírásoknak és a hatóságok elvárásainak megfelelően.