Engedélyezett gazdálkodói státusz (Authorised Economic Operator – AEO)

Az engedélyezett gazdálkodó olyan különleges státusszal rendelkező gazdasági szereplő, amely a vámmal kapcsolatos műveleteiben a Közösség egészében megbízhatónak minősül, és ezért jogosult arra, hogy a Közösség egészében a biztonsági vámellenőrzéssel kapcsolatos könnyítésekben és a vámszabályok alapján nyújtott egyszerűsítésekben részesüljön.

A státuszt valamennyi uniós tagállam vámhatósága elismeri, függetlenül attól, hogy hol állították azt ki. Mivel az AEO rendelkezések célja a világszerte teljes ellátási lánc biztonságának garantálása, a nemzetközi áruforgalom biztonságának erősítése, a státusz kölcsönös elismerése érdekében az EU több harmadik országgal folytat tárgyalásokat.

Az AEO státusz megszerzése jelenleg még csak egy lehetőség, de a jogszabályok AEO irányú módosításai és megközelítései már most egyértelműen világossá teszik, hogy ezen engedély megléte nélkül a türelmi idő leteltét követően a már bejáratott, jól működő vámfolyamatok sem tudnak majd korábbi formájukban működni, a különböző engedélyezési feltételek nehezednek.

Az AEO bizonyítvánnyal nem rendelkező kereskedők, gazdálkodók hátrányt fognak szenvedni az AEO státuszú gazdálkodókkal szemben, hiszen a kevésbé megbízható gazdálkodók áruira fokozottabb ellenőrzés kerül bevezetésre.

Ezenkívül ténylegesen tapasztalható, hogy már most egyfajta elvárásként jelenik meg a partnerkapcsolatokban a státusz megléte.

Az AEO státusz közvetett előnyei:

 • Jobb üzleti hírnév
 • Ritkább késés a szállításoknál, jobb tervezés
 • Biztonsággal és védelemmel kapcsolatos incidensek csökkenése
 • A vállalat belső biztonsági és ellenőrzési folyamatai javulnak
 • A vállalaton belüli kommunikáció hatékonyabbá válik
 • Jobb kommunikáció a partnerekkel
 • Közös uniós adatbázis az AEO-ról

Az AEO rendszer 2008. január 1-től hatályos, tehát az AEO-tanúsítvány kiadására irányuló kérelmeket ettől az időponttól lehet benyújtani az illetékes regionális ellenőrzési központhoz.

A nemzetközi szállítási láncban különféle érdekeltek vannak. A különböző fajta gazdálkodók a nemzetközi szállítási láncon belül a vám szempontjából a következők:

 • Gyártó
 • Exportőr
 • Szállítmányozó
 • Raktárengedélyes
 • Vámügynök
 • Fuvarozó
 • Importőr

Tehát, aki a fenti kategóriák valamelyikébe be tudja sorolni cégét, már biztos, hogy érdekelt az AEO státusz valamely fajtájának megszerzésében, melyek az alábbiak lehetnek attól függően, hogy cégüknek a fenti besorolástól is függően melyikre van leginkább szüksége:

 • AEO-tanúsítványVámjogi egyszerűsítések“:
  Legfőbb előnye, hogy az egyszerűsítések kérelmezése esetén a vámhatóságok nem vizsgálják újból azon feltételeket, amelyeket az AEO-tanúsítvány kiadásához teljesíteni kellett.
 • AEO-tanúsítvány “Biztonság és védelem”:
  Legfőbb előnyei a kevesebb fizikai és okmányalapú ellenőrzés, előzetes vámhatósági értesítés és elsőbbségi vizsgálat fizikai áruvizsgálat esetén, valamint a csökkentett adattartalmú be/kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat
 • AEO-tanúsítvány “Vámjogi egyszerűsítések / Biztonság és védelem”
  Bármely, a Közösség területén letelepedett gazdálkodónak kiadható, ha teljesíti a vámjogszabályoknak való megfelelés, a megfelelő nyilvántartási szabványok, a fizetőképesség kritériumait és megfelelő biztonsági és védelmi szabványokat alkalmaz, illetve az engedélyezett gazdálkodó számára biztosított összes előnyből részesülni kíván.

Cégünk AEO státusz megszerzésére, előkészítésére vonatkozó megbízás esetén szerződéstől, gazdálkodó típustól, és a megszerezni kívánt tanúsítvány fajtájától függően koordinálja megbízójának egyes részlegei, telephelyei, annak partnerei és a vámhatóság, továbbá egyéb bevonandó hatóságok együttműködését, a konkrét kitűzött feladatok időbeni megvalósulását, a hatás- és feladatkörök közötti áthidalásokat. Az egyes feladatok elvégzésében közreműködő dolgozók által esetlegesen elkészítendő dokumentációkat, eljárásrend-kialakításokat – velük együttműködve – szükség esetén az előírásoknak és a hatóságok elvárásainak megfelelően módosítja.