A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott
7002/2019. felhívás
az Engedélyezett Gazdálkodókkal (AEO) történő egyes kockázati információk megosztásáról

Felhívom Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2019. január 1-jén lépett hatályba az Uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény új 9/A. alcíme, melynek célja, hogy megteremtse annak lehetőségét, hogy a vámhatóság kockázati információt adjon át egyes engedélyezett gazdálkodók számára.

A jogszabály rendelkezése szerint:
„9/A. A Vámkódex 13. cikkéhez
31/A. § Az önellenőrzés elősegítése érdekében a vámhatóság az áru átengedését követően vám-árunyilatkozattal vagy újrakiviteli árunyilatkozattal kapcsolatos, a Vámkódex 5. cikk 7. pontja szerinti kockázatra vonatkozó információt adhat át azon „vámügyi egyszerűsítések” típusú engedélyezett gazdálkodó részére, akivel erre irányuló írásbeli megállapodást kötött. A vámhatóság által átadott információ kizárólag azon vám-árunyilatkozatra vagy újrakiviteli árunyilatkozatra irányulhat, amely tekintetében az érintett gazdálkodó a saját nevében és a saját érdekében járt el.”
 

Az információ-megosztás lehetőséget ad arra, hogy a gazdálkodó vámtevékenységével kapcsolatos egyes kockázatokról a hatóság őt értesítse, és a jövőben azokat maga a gazdálkodó kezelje. Ebben az esetben a gazdálkodó tevékenysége akár a vámellenőrzést is kiválthatja. A rendelkezés célja az önellenőrzés támogatása és a gazdálkodók jogkövető magatartásának elősegítése, valamint a vámhatóság és az ügyfelek adminisztratív terheinek és költségeinek csökkentése. Az új szabályozás, amely szélesíti az AEO-knak biztosított nemzeti kedvezmények körét, egyúttal erősíti a vámhatóság és az AEO-k közötti együttműködést is.

Az információátadás – a NAV és az érvényes „vámügyi egyszerűsítések” típusú AEO engedéllyel rendelkező gazdálkodó közötti – kétoldalú megállapodás alapján történik, melynek megkötését a törvényi feltételeknek megfelelő gazdálkodók kezdeményezhetik a NAV KI Vám Főosztálynál a ki.vfo@nav.gov.hu email címen. A megállapodás alapján a NAV egyedi mérlegelést követően egyes pénzügyi jellegű kockázati információtadhat át térítésmentesen a szerződő gazdálkodó részére. Az átadott információk köre alapvetően a származással, a tarifális besorolással vagy esetlegesen bizonyos vámértéknövelő tényezőkkel kapcsolatos kockázatot foglalhat magában.

A gazdálkodónak a számára átadott kockázati információt minden esetben meg kell vizsgálnia, és azzal kapcsolatos intézkedéseiről tájékoztatnia kell a vámhatóságot.

A megállapodás – melyet a jelen felhívás melléklete tartalmaz – a kockázatok közös kezelésének elősegítésének érdekében részletesen szabályozza a felek közötti információátadás részleteit, beleértve az adatátadás és a kapcsolattartás módját is.

Amennyiben további kérdés merülne fel, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot a NAV KI Vám Főosztállyal a ki.vfo@nav.gov.hu e-mail címen, tárgyként szerepeltesse a következőt: az „AEO-kal történő egyes kockázati információk megosztása”.

Forrás: nav.gov.hu