Tájékoztató az egyes harmadik országokból származó egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyelet bevezetéséről szóló (EU) 2016/670 végrehajtási rendelet

valamint

az egyes harmadik országokból származó egyes alumíniumtermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyelet bevezetéséről szóló (EU) 2018/640 rendelet alapján

Illetékes hatóság

A felügyeleti kérelmek a Budapest Főváros Kormányhivatalhoz (BFKH), két példányban postai úton, személyesen és az e-ügyintézés keretében nyújthatók be. Személyesen: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Levélcím: 1535, Budapest BKKP Postafiók 919/1.

 1. 2017. július 11-től alkalmazandóan, az előzetes uniós felügyelet alá tartozó vas- és acéltermékek  a Bizottság (EU) 2017/1092 végrehajtási rendelete I. mellékletében találhatók.
 2. 2018. május 11-től alkalmazandóan, az előzetes uniós felügyelet alá tartozó alumínium termékek  a Bizottság (EU) 2018/640 végrehajtási rendelete I. mellékletében találhatók.
 1. 2019. február 2-től alkalmazandóan, a Bizottság (EU) 2019/159 végrehajtási rendeletének 7. cikke értelmében, a 2016. április 28-i (EU) 2016/670 bizottsági végrehajtási rendelettel hatályba léptetett előzetes felügyeleti intézkedéseket a IV. mellékletben szereplő vas- és acéltermékek vonatkozásában fel kell függeszteni az 1. cikkben megállapított védintézkedések alkalmazásának időtartamára. A felügyeleti eljárás alól kikerült termékekre a rendelet vámkontingenst nyit meg, melynek kezelése az (EU) 2015/2447 bizottsági rendelet 49-54. cikkében előírt vámkontingens kezelési rendszernek megfelelően történik.

2019. február 2-től az alábbi TARIC-kód alá tartozó termékek behozatalához és szabad forgalomba helyezéséhez

NEM szükséges Felügyeleti Okmány:

7208 7209 7210 7211
7212 7213 7215 7217
7219 7220 7221 7222
7227 7305 7306
TARIC kód KIVÉVE
7214 7214 10
7216 7216 61; 7216 69, 7216 91
7225 7225 11
7226 7226 11
7228 7228 10 50; 7228 40
7301 7301 20
7302 7302 10 10, 7302 10 90, 7302 30, 7302 90
7304 7304 51 12, 7304 51 18, 7304 59 32, 7304 59 38

2019. február 2-től az alábbi termékkörökre továbbra is ÉRVÉNYBEN MARAD az egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó felügyeleti intézkedés. (linkre kattintva elérhető a teljes lista)

Az előzetes uniós felügyelet egyes vas- és acélipari, valamint alumíniumipari termékek EU-n kívüli országból (Norvégiából, Izlandról és Liechtensteinből származó termékekre nem vonatkozik a felügyelet) történő behozatalára vonatkozik. Az előzetes uniós felügyelet a 7318 vámtarifaszám alá tartozó termékeknél, TARIC kódonként 5 000 kg nettó súlyt, a többi terméknél TARIC kódonként  2 500 kg nettó súlyt meghaladó szállítmányokra vonatkozik.

A szabadforgalomba bocsátás feltétele a tagállam illetékes hatósága – Magyarországon a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) – által kibocsátott uniós felügyeleti okmány bemutatása.

 A kérelmek benyújtásának módja és időszaka

A kérelmezés a felügyelet alá eső vas-, acél- és alumíniumipari termékek EU területére történő behozatalára megnevezésű nyomtatvány illetve e-nyomtatvány felhasználásával történhet, amely a Hivatal honlapjáról (http://www.mkeh.gov.hu) letölthető, másolható. A felügyeleti kérelmek benyújtása 2020. május 15-ig folyamatos.

 Kérelmezni jogosult: az EU területén letelepedett természetes és jogi személy

 Az előzetes felügyeleti kérelem előírásai

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező, nevét, címét, adószámát, telefon-és telefaxszámát,
 • a kérelmező képviselőjének (nyilatkozattevő) nevét, címét, adószámát, telefon-és telefaxszámát,
 • a kérelmezett termék 10 számjegyű TARIC kódját
 • a kérelmezett termék kereskedelmi megnevezését
 • a származási országot és ISO kódját
 • a kérelmezett mennyiségét és mennyiségi egységét- kilogrammban egész számra kerekítve kell megadni
 • az áru EU határparitáson számított CIF-árát euroban egész számra kerekítve kell megadni.

Az importőr a felügyeleti okmány iránti kérelmét a honlapról letölthető kérelem nyomtatványon 2 példányban nyújthatja be.

A felügyeleti okmány átvétele:

A felügyeleti okmány minden esetben papíralapon kerül kiállításra. A felügyeleti okmány átvételének módját – személyes átvétel vagy postai feladás – tüntesse fel a kérelmen. Amennyiben postai úton kérik az okmány kézbesítését, akkor bélyeg nélküli megcímzett borítékot csatoljanak a kérelemhez. Személyes átvételhez a személyazonosság mellett igazolni kell, hogy az átvevő a cég képviseletére jogosult vezető, vagy a cég alkalmazottja, aki az átvételhez rendelkezik eredeti cégszerű meghatalmazással (megbízólevéllel). Az átvételhez cégbélyegző is szükséges.

A kérelemhez mellékelni kell a behozatali szándékra vonatkozó, a kérelmező nevére kiállított kereskedelmi bizonyítékot ami lehet

 • az adásvételi szerződés másolata
 • a proforma számla másolata

Amennyiben a behozni kívánt árukat nem a közvetlen gyártási hely szerinti országban vásárolták, akkor a kérelemhez mellékelni kell a gyártási tanúsítványt.

Az engedélyezési eljárás folyamata

Az uniós felügyeleti okmányt a tagállamok illetékes hatóságai térítésmentesen és bármely kért mennyiségre vonatkozóan automatikusan kibocsátják a kérelemnek az Unióba behozatalt végző bármely importőr általi benyújtása utáni öt munkanapon belül és függetlenül attól, hogy az importőr székhelye az Unióban hol található, ha a kérelem megfelelt a rendeletben foglalt előírásoknak.

Az engedély érvényessége és hatálya

Az uniós felügyeleti okmány négy hónapig érvényes. A fel nem használt, vagy csak részben felhasznált felügyeleti okmány érvényességi ideje – kérelem alapján, az eredeti okmány benyújtása mellett – azonos időre meghosszabbítható.  A BFKH által kibocsátott felügyeleti okmány az Unió egész területén érvényes.

A vámkezelés során felhasznált okmányokat nem kell visszaküldeni a Hivatalnak.

Megengedett eltérés

A megengedett eltérés 5% a felügyeleti okmányon engedélyezett mennyiség maximum 5 %-kal túlszállítható és szabadforgalomba bocsátható.

Forrás: BFKH