EU-Japán Megállapodás tájékoztató

 1. február 01-én életbe lépett az EU-Japán Gazdasági és Partnerségi Megállapodás.

A Bizottság az alábbi négy témakörben készített útmutatókat, amelyek az EU honlapon angol nyelven megtalálhatóak, azok fordítása már elkészült és elérhető a nav.gov.hu honlapon.

 • Importőr tudomása
 • Származásmegjelölő nyilatkozat azonos termékre több szállítmányra vonatkozóan
 • Preferenciális származás kérelmezése, ellenőrzése, elutasítása
 • Információk bizalmas kezelése.

A Megállapodás szerint nem számlanyilatkozat, hanem származásmegjelölő nyilatkozat alkalmazandó.

Fontos, hogy a származásmegjelölő nyilatkozatban szerepelnie kell az alkalmazott származási feltételnek, amik az alábbiak:

A : Teljes egészében létrejött, vagy előállított

B : Kizárólag származó termékekből előállított

C1 : Vámtarifaszám váltás alapján kielégítően megmunkált termék

C2 : Értékszabály alapján kielégítően megmunkált termék

C3 : Sajátos gyártási folyamat alapján kielégítően megmunkált termék

C4 : Gépjárműalkatrészekre  vonatkozó szabály alapján kielégítően megmunkált termék (3-B-1. függelék)

D : Bilaterális kumuláció

E : Tolerancia alkalmazásával előállított

A származásmegjelölő nyilatkozatot az EU-s gazdálkodók 6.000,- EUR alatt szabadon adhatnak, e fölötti értékű szállítmányokra azonban kizárólag regisztrált exportőrök (REX) adhatnak! Aki rendelkezik már REX azonosítóval, annak újból regisztráltatnia nem kell magát!

 

A Japán exportőrök esetében értékhatár nincs, a származásmegjelölő nyilatkozatban a japán vállalati adószámot kell feltüntetni, ami https://wwwhoujin-bangou.nta.go.jp/en/setsumei/  ezen az oldalon ellenőrizhető. Ha nem található benne az adószámuk attól, még elfogadható a származásmegjelölő nyilatkozat, tehát nem lesz elfogadhatatlan az.

A származásmegjelölő nyilatkozatot nem kell aláírni!

Ennek érvényessége 12 hónap.

Azokra a szállítmányokra, amelyek 2019. február 01-én már úton vannak az Unió felé, vagy már az EU vámterületén, vámfelügyelet alatt vannak, alkalmazható a preferenciális vámtétel.

Az azonos termékre több szállítmányra vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozat nem alkalmazható vám visszafizetéshez, elengedéshez, ilyen jellegű kérelmekre minden esetben egyetlen szállítmányra adott nyilatkozat fogadható el csak.

Útmutatók az EU-Japán Gazdasági Partnerségi Megállapodás alkalmazásához

 1. február 1-jét követően a japán származású árukra – melyek a Megállapodás származási szabályaiban foglalt kritériumoknak eleget tesznek – preferenciális tarifális elbánás kérelmezhető a szabad forgalomba bocsátásra irányuló vám-árunyilatkozat megfelelő kitöltésével.

A vám-árunyilatkozaton az alábbi adatok megadásával kérelmezhető a preferenciális tarifális elbánás:

 • rovat (adatelem száma: 5/16), származási ország: JP; és
 • rovat (adatelem száma: 4/17), preferenciakód: 3 00; és
 • rovat (adatelem száma: 2/3); mellékletek:
 • U110, amennyiben a kérelem egyetlen szállítmányra vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozaton alapul; vagy
 • U111, amennyiben a kérelem azonos áruk több szállítmányára vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozaton alapul; vagy
 • U112, amennyiben a kérelem az importőr tudomásán alapul.

A SZÁRMAZÁSMEGJELÖLŐ NYILATKOZAT SZÖVEGE

A származásmegjelölő nyilatkozatot az alábbiakban feltüntetett szöveg valamely nyelvi változatának felhasználásával lehet benyújtani, az exportáló Fél jogszabályaival és egyéb rendelkezéseivel összhangban. Kézírással történő kitöltés esetén a származásmegjelölő nyilatkozatot tintával és nyomtatott betűkkel kell kitölteni. A származásmegjelölő nyilatkozatot a vonatkozó lábjegyzeteknek megfelelően kell kitölteni. A lábjegyzeteket nem szükséges feltüntetni.

 • Japán változat

 • Angol változat

(Period: from ………………………………………………………………. to ………………………………………………………………. (3)) The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ………….. (4)) declares that, except where

otherwise clearly indicated, these products are of ……………………………………………………………… preferential origin (5). (Origin criteria used (1))

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Place and date (1)) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (Printed name of the exporter) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. HU