Szerződéstervezetek, megrendelésminták elkészítése

részben a szerződésen múlik az ügylet könnyű, vagy nehéz lebonyolíthatósága, esetleges meghiúsulása is.

A komplett külkereskedelmi lebonyolítási tevékenységünk keretében már a szerződések előkészítéséhez is segítséget nyújtunk.

Azért tesszük ezt, mert azt tapasztaltuk, hogy hiába áll egy külkereskedő cég rendelkezésére minden feltétel az üzletkötéshez, hiába találta meg a megfelelő üzleti partnert és a megfelelő terméket, mégis gyakran elhamarkodottan köti meg a külkereskedelmi szerződést! MIÉRT VAN EZ ÍGY? Gondolja csak végig a következőket:

 • Biztos-e Ön abban, hogy ismeri a kapcsolódó jogszabályokat?
 • Tudja-e, hogy ezeknek mely elemeit kell feltétlenül beépítenie a szerződés szövegébe ahhoz, hogy ne hiúsuljon meg az üzlet?
 • Kellő mértékben ismeri-e a megfelelő külkereskedelem-technikai fogásokat (pl. a nemzetközi szokványokat – INCOTERMS, vagy az általános felelősségi szabályokat) ahhoz, hogy ne kerülhessen hátrányba az ezeket a technikákat esetleg Önnél jobban ismerő partnerével szemben?
 • Pontosan tisztában van-e a gyakorlatban már bevált, mindkét félnek megfelelő anyagi biztonságot és garanciát jelentő külkereskedelmi, fizetési, pénzügytechnikai megoldások (pl. fizetési biztosítékok, akkreditív) szerepével és alkalmazásának módozataival?

Ha a fenti kérdések közül akárcsak egyre is nem tud egyértelmű igennel válaszolni, akkor érdemes megfontolnia, hogy ezen a területen is igénybe vegye a közreműködésünket, hiszen az esetek többségében a szerződésen múlik

 • az ügylet könnyű, vagy nehéz lebonyolíthatósága, esetleges meghiúsulása is, ennélfogva
 • az üzlet nyereségessége, vagy veszteségessége.

Annak érdekében, hogy ügyfeleink

 • jogilag érvényes,
 • pénzügyileg biztonságos,
 • felesleges kockázati elemeket nem tartalmazó

szerződéseket kössenek,

 • szakértőként szívesen részt veszünk már a szerződéskötéseket előkészítő magyarországi üzleti tárgyalásokon is,
 • elkészítjük a megrendelésmintákat,
 • kidolgozzuk a szerződéstervezeteket.

Mindezt

 • egyrészt azért hangsúlyozzuk, mert a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy egy jó szerződést megkötni és ennek alapján egy külkereskedelmi ügyletet sikeresen lebonyolítani kb. harmadannyi munkába kerül, mint egy rossz szerződés által okozott problémákat utólag helyrehozni,
 • másrészt azért hívjuk fel rá a figyelmet, mivel a csupán túl későn, az ügylet lebonyolítása során észlelt szerződéskötési hibákat már nagyon nehéz utólag, presztízs- és/vagy anyagi veszteségek nélkül korrigálni.

Minthogy a buktatókat mi már a szerződéskötés előtt ismerjük,

 • fel tudjuk hívni rájuk a figyelmet, és
 • már a szerződésbe be tudjuk építeni azokat a megoldásokat (paritások, szankciók, stb.), amelyek révén kivédhetők e buktatók.